پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/26 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 868444 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5969416
کد خبر : 149107 تاریخ ثبت : 1396/2/26 18:44 نظرات تایید شده : 0
سجاد بهزادي

سايه سنگين پوپوليسم در انتخابات ايران

سجاد بهزادي | دانشجوي دكتري جامعه شناسي سياسي

از پوپوليسم گرايي در آمريكار و انتخاب ترامپ كه بگذريم، به باور من شکست مارین لوپن در فرانسته جدي ترين شکست برای پوپولیسم راست افراطی در اروپا بود. اكنون نيز نبرد آگاهی و گمراهی و سايه پوپوليسم در انتخابات پيش رو ايران را تهديد مي كند.

به زودي مردم ايران نشان خواهند داد آيا در انتخاب خود از عوام گرايي و برنامه هاي پوپوليستي عبور کرده اند و يا راه درازي در پيش هست. اتفاقات زيادي مانند دوران اصلاحات و تفكر باز سياسي و انديشه هاي مدني بر اين جامعه گذشته است تا ديگر خيالمان از پوپوليسم طلبي راحت شود اما بلافاصله پس از دولت اصلاحات دوران سخت عوام فريبي بر جامعه حاكم شد و اين پديده اين بار با لباسي رنگين تر بروز كرد تا پدیده پوپولیسم نشان دهد كه جان سخت‌تر از آن است که به‌سادگی تسلیم واقعیت شود.

يكي از بهترين راههاي عبوراز پوپوليسم و توجه به اصلاحات و رهايي از عوام فريبي تقويت طبقه متوسط در جوامع است. طبقه متوسط طبقه ای است که مسائل اولیه معیشتی خودش را حل کرده و حالا فرصت یافته که به مسائل دیگری هم فکر کند؛ مثل مسائل مدنی و مسائلی که به منفعت عمومی مربوط است.

اما در ايران امروز ما طبقه متوسط هم حال و روز خوبي ندارد. اقتصاد سالهاي دولت احمدي نژاد جامعه را فقير تر كرد و به سمت حذف طبقه متوسط پیش رفت و ما شاهد سقوط بیشتر طبقه متوسط به درآمدهای پایین بوديم. وضعيت اقتصادي بسياري از مردم ايران، تكرار شعارهاي پوپوليستي را بار ديگر در جامعه تقويت كرده است و خطر بروز آن را جدي تر.

منافع بيشتر آقایانی که خود را برای رقابت در انتخابات ریاست‌جهوری آماده مي كنند نيز باعث شده است كه کم‌وبیش از درک این حقیقت غافل بمانند که با يك جامعه پوپولیستی نمي توان سعادت وتوسعه را براي اين كشور به ارمغان آورد.

اكنون سايه سنگين پوپوليسم بار ديگر آسمان انتخابات ايران را سنگين كرده است.من دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري  ايران  را مبارزه سخت شعور سياسي مردم با پديده پوپوليسم مي دانم ونتيجه اين انتخابات پيروزي و يا شكست يك فرد و يا يك جريان سياسي نيست؛ بلكه عبور ويا ماندن در گذرگاه تاريخي بسيار مهمي است كه ريشه ها را هدف خواهد داد.