پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4058225 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1553505
کد خبر : 145067 تاریخ ثبت : 1396/1/27 19:09 نظرات تایید شده : 7

تصاویر/ سفر رییس‎جمهور به بوشهر

حسن روحانی رئیس جمهور در جریان سفر یک روزه به بوشهر، چند پروژه گازی، نفتی و پتروشیمی را در این منطقه افتتاح کرد.

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432277.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432280.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432281.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432279.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432276.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432631.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432629.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432627.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432626.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432625.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432623.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432622.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432619.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432615.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432613.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432282.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432278.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432628.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432618.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432617.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432616.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432614.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432611.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2017/04/16/4/2432610.jpg

عکس: میلاد رفعت