پویاسامانه

کد خبر : 144715 تاریخ ثبت : 1396/1/25 10:15 نظرات تایید شده : 5

ارتقای 6 عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس به دانشیاری

خلیج فارس: رییس دانشگاه خلیج فارس گفت: در هشتمین جلسه هیات ممیزه این دانشگاه با ارتقای مرتبه افراد زیر موافقت گردید:

دکتر رعنایی (فیزیک)، دکتر رجبی (روانشناسی)، دکتر هاشمی‌فرد (مهندسی شیمی)، دکترمهرانپور ( شیمی)، دکترکریمی (ریاضی)، دکتر شاهبندرزاده (مدیریت صنعتی)از مرتبه استادیاری به دانشیاری.

 کلمات کلیدی خبر : دانشگاه خلیج فارس