پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/11/19 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3018682 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/12/24 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 225652
کد خبر : 137911 تاریخ ثبت : 1395/11/27 11:17 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ شب اول مسابقات فوتبال ساحلی "پرشین کاپ" در بوشهر

خلیج فارس: در نخستین شب مسابقات چهارجانبه فوتبال ساحلی "پرشین کاپ" که در دهکده گردشگری برگزار می شود، تیم های ایتالیا و ایران مقابل اکراین و لهستان به پیروزی دست یافتند.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041973510013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041550110013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004140110013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004149510013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041439110013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041431310013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041423510013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041415710013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041448510013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041475110013234.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041486010013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041497010013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041529810013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041520410013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004159510013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004151610013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041575110013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041586010013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004161610013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004164810013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041664110013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041628210013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041679810013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041734510013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004184810013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041876610013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041914110013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710041954810013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/139511271004214810013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710042084510013244.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710042062610013244.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710042042310013244.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/11/27/1395112710042150110013244.jpgکلمات کلیدی خبر : فوتبال ساحلی حسین حیدرپور