پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21478201 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 19842795
کد خبر : 130861 تاریخ ثبت : 1395/10/11 17:04 نظرات تایید شده : 0

گواهي نامه ايزو 9001 سيستم مديريت كيفيت ايران خودرو تمديد شد

خلیج فارس: ارزش يابي سيستم ها و فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت ايران خودرو بدون ثبت هرگونه «عدم انطباق» و اعلام نقاط قوت متعدد، توسط مميزان شخص ثالث انجام و براساس نتايج آن، گواهي نامه سيستم هاي مديريت كيفيت ايران خودرو تمديد شد.     

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ايكوپرس؛ نوزدهمين دوره مميزي استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008، توسط شركت توف نورد انجام شد و براساس نتايج به دست آمده، گواهينامه ايزو 9001 سيستم مديريت كيفيت ايران خودرو تمديد شد.

بر مبناي اين گزارش، تيم مميزي خارجي شركت توف نورد كه در حضور قائم مقام اجرايي مديرعامل ايران خودرو و معاونين شركت، گزارش ارزيابي خود را ارايه كردند، برنامه هاي بهبود و پروژه هاي اجرا شده در يك سال اخير در مسير ارتقا سيستم هاي كيفيت را بسيار برجسته و مهم دانستند.

در گزارش ارزيابي، برگزاري جلسات منظم هفتگي مديريت ارشد درباره مسائل كيفيت و تامين منابع مالي قابل توجه براي پروژه هاي بهبود كيفيت از جمله نقاط قوت اصلي سازمان عنوان شد. تيم مميزي، انجام ارزيابي هاي اثربخش داخلي ايران خودرو با نگرش تحليلي PDCA بر روي نتايج ارزيابي ها را در ايران كم سابقه برشمرد و رويكرد سازمان در ايجاد سيستم‌هاي يك‌پارچه كيفيت را از ديگر نقاط قوت سازمان عنوان كرد.

مميزان توف نورد، اجراي فرآيند درخواست تغييرات طراحي در مركز طراحي و توسعه محصول را بسيار حرفه اي توصيف كردند.

برنامه ريزي عالي و پيگيري رفع عدم انطباق نيز از ديگر فعاليت هاي ايران خودرو براي بهبود سيستم هاي كيفيت عنوان شد.

بهينه كاوي نظرات مشتريان و اعمال نتايج بر بهبود، ارتقا روش و معيارهاي آديت محصولات و تعريف و اجراي پروژه بهبود براي ارتقاي كيفيت محصولات نيز از ديگر نقاط قوت سازمان در قبال تعهد به مشتري و جامعه مطرح شد.

اجراي سيستم يكپارجه اطلاعات در مركز اسناد فني و سيستمي كه دسترسي به اطلاعات در سطوح مختلف را سهولت مي بخشد و نيز مكانيزم مدرن راه اندازي شده در مركز ارتباط با مشتري كه براساس طراحي و تعريف محصول و خدمات و ارايه آن به مشتري و دريافت بازخورد و تحليل نتايج صورت مي گيرد نيز از ديگر نقاط قوت در سيستم هاي مديريت كيفيت ايران خودرو نام برده شد.

گفتني است در يك سال اخير، پروژه هاي بهبود متعددي براي ارتقاي كيفيت محصولات، ‌فرآيندها و سيستم ها در قالب پروژه هاي بهبود كيفيت محصولي و زيرساختي صورت گرفته است. نتايج مميزي صورت گرفته نيز حكايت از تلاش بي وقفه مجموعه ايران خودرو و در مسير تحول و بهبود كيفيت محصول و افزايش سطح رضايتمندي مشتريان دارد.

-->