پویاسامانه

کد خبر : 125639 تاریخ ثبت : 1395/9/2 22:48 نظرات تایید شده : 2
پیگیری یک سوژه؛

صف مردمی مقابل دادگستری بوشهر/ دفاتر پیشخوان قضایی افزایش یابد

خلیج فارس: الزامی شدن ارائه کد الکترونیکی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، منجر به ایجاد صف و ازدحام جمعیت برای ثبت این کد در ورودی دادگستری بوشهر شده است.

خلیج فارس: طی هفته های اخیر و در پی الزامی شدن ارائه کد الکترونیکی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای استان، شاهد ازدحام جمعیت برای ثبت این کد در برخی دادگستری ها نظیر شهرستان بوشهر هستیم.

به گزارش «خلیج فارس»؛ در این بین یک دفتر پیشخوان هم در شهر بوشهر برای ارائه خدمات به شهروندان پیش بینی شده که به نظر می رسد تکافوی مراجعان را نداده و بسیاری از افراد اطلاع قبلی درباره الزامی بودن این موضوع نداشته اند.

ارائه کد رهگیری الکترونیک به منظور کاهش مراجعات طرفین دعوا به دادگاهها و اطلاع غیرحضوری از روند پرونده است. قوه قضائیه قصد دارد در آینده علاوه بر ثبت دادخواست که در این مرحله صورت می گیرد، ثبت شکواییه، تجدید نظرخواهی، واخواهی و اظهارنامه را نیز به دفاتر پیشخوان واگذار کند.

برخی از مراجعان که گرفتار این معطلی در ورودی دادگستری شده اند، وجود تنها یک مرکز پیشخوان قضایی در شهر بوشهر به دلیل حجم مراجعات وکلا و طرفین دعوا را کم می دانند و معتقدند: بهتر بود برای مدتی این طرح صورت اختیاری اجرا می شد تا زمینه های آن فراهم تر شود.

به گفته آنها، اضافه شدن مرحله جدیدی به ثبت دادخواست در مراجع قضایی استان بوشهر هرچند با نیت کاهش مراجعات بوده، ولی در عمل به دلیل ایجاد صف مقابل باجه پیشخوان قضایی در ورودی دادگستری بوشهر، باعث معطلی و نارضایتی شده است.

به نظر می رسد اگر این اقدام برای مدتی به صورت اختیاری آغاز می گردید، یا آنکه امکانی برای ثبت نهایی دادخواست از طریق سامانه مربوطه به وکلای دادگستری داده می شد، به نحوی که نیازی به مراجعه آنها به دفتر و باجه های پیشخوان قضایی نباشد، کاهش این ازدحام را در پی داشت.

در همین زمینه، گزدرازی مسئول روابط عمومی دادگستری استان بوشهر به «خلیج فارس» گفته: الزام مراجعان به دریافت کد رهگیری قضایی با هدف تسهیل در ارائه خدمت به مراجعان و کاهش حضور آنها صورت گرفته که برخی مشکلات و کمبودها در ابتدای آن وجود دارد.

وی ادامه داد: در شهرستان ها ارائه کد رهگیری در دادگستری همان منطقه صورت می گیرد، ولی در بوشهر علاوه بر دفتر پیشخوان قضایی که روبروی خیابان هلالی فعالیت دارد، یک باجه نیز در ورودی دادگستری فعالیت دارد و به مراجعان خدمات دهی می کند.

وی افزود: درخصوص فعالیت دفتر پیشخوان که بصورت دوشیفته فعالیت دارد در ورودی دادگستری اطلاع رسانی گردیده، ولی شهروندان استقبال چندانی از آن محل نکرده و ترجیح می دهند در ورودی دادگستری اقدام به دریافت کد الکترونیکی کنند که منجر به ازدحام جمعیت در برخی روزها و معطلی می شود.

 

-->