پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17666113 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37531149

کنگان

ماجرای تکراری در سایه غفلت نفتی‌ها
قرارگاه پدافندهوایی کشور: حاصل پرتاب موشک‌های آمریکا و روسیه بود