پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 920950 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 45610938

کنگان

ماجرای تکراری در سایه غفلت نفتی‌ها
قرارگاه پدافندهوایی کشور: حاصل پرتاب موشک‌های آمریکا و روسیه بود