پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43998040 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21244712

هفته نامه خلیج فارس

در ميزگرد "آسیب شناسی نشریات محلی بوشهر" عنوان شد:
فرمانده انتظامی استان در «خلیج‌فارس»:
به انگیزه ششصدمین شماره هفته نامه «خلیج فارس»
گفتگو با مدیران مسئول نشریات استان:
1