پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 448877 <br/> تعداد کلیک :  47 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2382766 <br/> تعداد کلیک :  473

هاشمی

انتخابات 2 خرداد به روایت وزیر کشور وقت: