پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 409229 <br/> تعداد کلیک :  42 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2343113 <br/> تعداد کلیک :  453

هاشمی رفسنجانی

آیا پیکان حملات رادیکال ها به سمت ناطق نوری نشانه می رود؟