پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3434091 <br/> تعداد کلیک :  421 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5368753 <br/> تعداد کلیک :  1075

هاشمی رفسنجانی

آیا پیکان حملات رادیکال ها به سمت ناطق نوری نشانه می رود؟