پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3434190 <br/> تعداد کلیک :  421 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5368853 <br/> تعداد کلیک :  1075

هاشمی رفسنجانی

گفتاری به بهانه سوء تعبیر درباره یک جمله عادی