پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 409341 <br/> تعداد کلیک :  42 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2343225 <br/> تعداد کلیک :  453

هاشمی رفسنجانی

گفتاری به بهانه سوء تعبیر درباره یک جمله عادی