پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/05/20 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6166050 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/08/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29938

هاشمی رفسنجانی

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد؛