پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3434126 <br/> تعداد کلیک :  421 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5368789 <br/> تعداد کلیک :  1075

هاشمی رفسنجانی

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد؛