پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 409209 <br/> تعداد کلیک :  42 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2343093 <br/> تعداد کلیک :  453

هاشمی رفسنجانی

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد؛