پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 476808 <br/> تعداد کلیک :  94 تاریخ نمایش این آگهی : 1395/11/15 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 476937 <br/> تعداد کلیک :  61

هاشمی رفسنجانی

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد؛