پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2038725 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3030422

نطق

انفعال و بی تدبیری متولیان استان و مرکزنشین
با نگاهی به موافقت اخیر مجلس
اختلافاتی که پایانی ندارد؛