پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43683502 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20931050

نطق

نگاهی به اظهارنظر اخیر وزیر نیرو
با ارسالی یادداشتی به «خلیج فارس» مطرح شد: