پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29023508 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49357964

نطق

نامه کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس به وزیر نفت: