پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9554769 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2804512

نطق

اگر رییس مجلس به نماینده آذری‎ها می‎خندید...
-->