پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29020284 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49354743

نطق

اگر رییس مجلس به نماینده آذری‎ها می‎خندید...