پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29022097 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49356554

نطق

در برنامه تلویزیونی با حضور نماینده بوشهر و منتقدان؛
توسط کمیسیون صنایع مجلس؛
رئیس روابط عمومی منطقه ویژه پارس خبر داد؛