پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29002318 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49336805

نطق

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مطرح کرد:
از گشایش دوباره پرونده در مجلس تا شرط قطری‌ها