پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9555060 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2804803

نطق

به انگیزه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره منطقه آزاد بوشهر
استاندار خوزستان دشت های شمال بوشهر را بیابان خواند!
یادداشتی از معاون اسبق استانداری بوشهر؛
-->