پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29026841 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49361292

نطق

به انگیزه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره منطقه آزاد بوشهر
استاندار خوزستان دشت های شمال بوشهر را بیابان خواند!
یادداشتی از معاون اسبق استانداری بوشهر؛