پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9555505 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2805247

نطق

انفعال و بی تدبیری متولیان استان و مرکزنشین
با نگاهی به موافقت اخیر مجلس
اختلافاتی که پایانی ندارد؛
-->