پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29020599 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49355058

نطق

با بازگشت تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی
گمرک ایران با ۲۰ درصد سود بازرگانی منطقه ویژه بوشهر موافقت کرد