پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3802688 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1298335

عراق

با وجود تلاش اقلیت تندرو، مجلس به كلیات برجام رأی مثبت داد