پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 40759195 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3666116

عراق

با وجود تلاش اقلیت تندرو، مجلس به كلیات برجام رأی مثبت داد