پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 364939 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 45055599

عراق

با وجود تلاش اقلیت تندرو، مجلس به كلیات برجام رأی مثبت داد