پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 29080464 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49414864

ظریف

با وجود تلاش اقلیت تندرو، مجلس به كلیات برجام رأی مثبت داد