پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44558168 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21803368

ظریف

گمانه زنی ها از اعطای نوبل صلح امسال به دیپلمات های خالق برجام