پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9289384 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/10/09 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2540710

ظریف

با وجود تلاش اقلیت تندرو، مجلس به كلیات برجام رأی مثبت داد
-->