پویاسامانه

سپاه

در جام حذفی مقابل سپاهان اصفهان؛
تارتار: نمی‌خواهیم دست خالی برگردیم
-->