پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1563112 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2555634

سپاه

در دیدار پاسداران نیروی دریایی سپاه مطرح شد:
سپاه: دستگیرشدگان در محل مناسبی نگهداری می‌شوند