پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32154306 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51447752

سپاه

در دیدار پاسداران نیروی دریایی سپاه مطرح شد:
سپاه: دستگیرشدگان در محل مناسبی نگهداری می‌شوند