پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 508298 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 26379115

سپاه

در دیدار پاسداران نیروی دریایی سپاه مطرح شد:
سپاه: دستگیرشدگان در محل مناسبی نگهداری می‌شوند