پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 23988866 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/05/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1051612

روسیه

سخنگوی انرژی اتمی: نیروگاه بوشهر مثل شاخ شمشاد است!
-->