پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 35800424 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44635374

روسیه

سخنگوی انرژی اتمی: نیروگاه بوشهر مثل شاخ شمشاد است!