پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2317776 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3308893

روحانی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در گفتگو با «خلیج فارس» مطرح کرد؛