پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1947445 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2939359

روحانی

نگاهی به بحث پیگیری عدم کفایت رئیس جمهور توسط برخی نمایندگان