پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2077357 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3068997

روحانی

کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ نمایندگان روحانی قانع نشد