پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2235375 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3226684

روحانی

در قدردانی از مواضع اخیر حسن روحانی صورت گرفت؛