پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4005482 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1500810

روحانی

کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ نمایندگان روحانی قانع نشد