پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2237454 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3228758

روحانی

به انگیزه اقدامات اجرایی پسا تحریم؛
مهر تأیید جنابعالی بر ثمرۀ تلاش دولت مورد توجه خواهد بود