پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4006943 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1502266

روحانی

به انگیزه اقدامات اجرایی پسا تحریم؛
مهر تأیید جنابعالی بر ثمرۀ تلاش دولت مورد توجه خواهد بود