پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1949122 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2941036

روحانی

با حکم رییس جمهور؛
در راستای ترمیم کابینه؛