پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3879906 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1375436

روحانی

با حکم رییس جمهور؛
در راستای ترمیم کابینه؛