پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1556544 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2737288

دولت

گزارش «خلیج فارس» یکسال پس از سفر کاروان تدبیر و امید؛
مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد: