پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1872484 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2864502

دولت

اتلاف وقت مردم و معضل قطع مدام سامانه ها