پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43250592 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20499090

دولت

اتلاف وقت مردم و معضل قطع مدام سامانه ها